Úvod

Prvá zmienka o obci je z roku 1289 Balar. V ďalšom historickom vývoji sa názov obce menil nasledovne: 1370 Bolyar, 1773 Bolyarow. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Bolyár. Obec patrila pod Šarišskú župu, okres Košice, košický kraj. Od roku 1960 obec patrí pod Košice-vidiek, východoslovenský kraj. Obec patrila drienovským Abovcom. V 14. storočí mala mlyn, 1427 20 port. V 17. storočí tu mali majetky Segneyovci, v 19. stor. Péchyovci. Začiatkom 18. stor. sa obec vyľudnila útekom poddaných. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V obci bolo veľa záhrad. V roku 1787 mala 43 domov a 340 obyvateľov, z toho veľký počet želiarov, 1828 54 domov a 406 obyvateľov. Za 1. ČSR ( Československej republiky ) sa zaoberali poľnohospodárstvom a drevorubačstvom. V r. 1937 bola postavená píla a mlyn, ktorý je dodnes v prevádzke. JRD založili 1952. Časť obyvateľov pracuje v stavebných a iných podnikoch v Košiciach.

 

Boliarov leží vo východnej časti Košickej kotliny v doline malého potoka ústiaceho do Olšavy. Povrch chotára je mierne zvlnená, zväčša odlesnená pahorkatina na mladotreťohorných usadeninách. Súvislý les (buk, dub) je iba v severovýchodnej časti. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy.

 

Demografia
 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 756
 • muži 377
  ženy 379
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 284
 • Produktívny vek (15-54) ženy 179
 • Produktívny vek (15-59) muži 215
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 78
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 19
 • muži 9
  ženy 10
Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Knižnica
 • Komunálny odpad
 • Základná škola
 • Materská škola

 

 

 
joomla templateinternet security reviews

Obecný úrad

Obec Boliarov

Boliarov 25

04447

IČO: 00323993

Štatistika

Členovia : 2
Článkov : 139
Webové prepojenia : 6
Počet zobrazení obsahu : 202472

Kto je on-line

Máme online 6 hostí 
Blue joomla template by internet security reviews