Územný plán obcí Boliarov, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Bačkovík

 

Obec Boliarov

 

Zadanie pre spracovanie UP

Schválenie UP

 

Grafická časť

 

Komplexný plán

Elektro PP

Voda VPS

SV15000

SV25000

 

 

Textová časť

 

Sprievodná správa

Záväzná časť

 

Obec Bačkovík

 

Grafická časť

 

Komplexný plán

Elektro PP

Voda VPS

SV15000

 

 

Textová časť

 

Sprievodná správa

Záväzná časť

 

Obec Kecerovský Lipovec

 

Grafická časť

 

Komplexný plán

Elektro PP

Voda VPS

SV15000

 

 

Textová časť

 

Sprievodná správa

Záväzná časť

 

Obec Mudrovce

 

Grafická časť

 

Komplexný plán

Elektro PP

Voda VPS

SV15000

 

 

Textová časť

 

Sprievodná správa

Záväzná časť

 
joomla templateinternet security reviews
Blue joomla template by internet security reviews